Bílá hora / Památná místa zemí koruny české

K památné bitvě na Bílé hoře došlo 8. listopadu 1620. Stála tu proti sobě vojska katolická, pod vrchním vedením Karla Buquoye a stavovská vojska pod vrchním vedením Kristiána I. Anhaltského. Pokud pomineme nepříliš přesně doložený postup bitvy, tak její výsledek byl naopak naprosto jednoznačný. Stavovská vojska docílila pouhých dílčích vítězství a přišla o všech svých 6 děl, asi 5000 koní a spoustu ručních zbraní a střeliva. Po staletích již přestává být důležité, zda to bylo tím, že stavovská vojska byla většinou najatá a špatně placená, i to, že tehdejší český král, Fridrich Falcký nejdůležitější bitvu svého života v podstatě prospal a vůbec se jí neúčastnil. Katolické vítězství a porážka českých stavů naprosto zásadně promluvily do dalšího vývoje dějin jak českých, tak i samotné třicetileté války, která zdevastovala hodný kus Evropy.

Bílá hora evokuje bezpočet výkladů českých dějin, které se měnily s politickými zřízeními v českých zemích, stejně jako od osoby, která je vykládá. Ujaly se výrazy, jako doba předbělohorská, doba pobělohorská, doba temna a mnohé jiné. Jak už to bývá, vše závisí na úhlu pohledu a kdo se pokusí o pohled nezávislý, ten se ztratí v bezpočtu dimenzí.

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Cesta k návrší Bílá hora od ulice Řipská.
1
Návrší Bílá hora s mohylou pohledem od východu.
2
PADLÝM BOJOVNÍKŮM SOKOLSKÁ ŽUPA POBĚLOHORSKÁ 1620 – 1920.
3
K malé mohyle stále lidé nosí květy, věnce, svíčky. Bitva na Bílé hoře poznamenala český národ na dlouhá staletí.
4
Slunce ve stromovém praku na Bílé hoře.
5
Mohyla na Bílé hoře pohledem mezi stromy ze strany východní.
6
Kolem návrší na Bílé hoře je nyní malá louka a v širším okolí pak pole.
7
Slunce prosvítá za ještě neopadanou břízou jihovýchodním cípu louky kolem mohyly na Bílé hoře.
8
Návrší na Bílé hoře můžeme vidět z mnoha stran.
9
Slunce se schovává za mraky nad mohylou na Bílé hoře.
10
Pozoruhodné barvy mračen nad Bílou horou.
11
Slunce se dobývá skrz mraky nad Bílou horou.
12
Nika u kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře.
13
Kostel Panny Marie Vítězné v Praze na Bílé Hoře.
14
Letohrádek Hvězda nedaleko Bílé hory má souvislost s památnou bitvou.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 08:45:11 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!