Památná místa Čech a Moravy

Památná místa Čech a Moravy v obrazech
V naší zemi najdeme spoustu míst, kudy šla historie, která ovlivnila další chod dějin a kam má hluboký smysl aspoň jednou za život zavítat. Některá místa zaslouží pozornost díky pověsti, které je doprovází a ač události na nich není možné historicky doložit, obecně jsou přijímána jako platná. Jinde se zase udály bitvy, které otočily kormidlem dějin. Mnohá z těchto míst se stala poutními místy, či místy pro setkání podobně smýšlejících lidí. Celý web se věnuje především fotografiím.
Budete-li mít co napsat, rád přivítám vaše ohlasy. Václav Černý.
 
Hora Říp - první místo českých dějin Hora Říp
Právě zde, na hoře Říp, praotec Čech shlédl zemi oplývající mlékem a strdí. Toto je všeobecně přijímaná pověst, tak, jak ji nejčastěji známe zpracovanou od Aloise Jiráska, O Čechovi. A jen Bůh ví, jak to bylo. Konají se zde svatojiřské poutě a mnohá setkání podobně smýšlejících lidí.
 
Vyšehrad - sídlo českých knížat v ranných dobách české hitorie Vyšehrad
Vyšehrad byl sídlem českých knížat v ranných dobách české historie. Hrad zde založil kníže Krok a odtud jeho dcera Libuše vznášelá svá proroctví. Odtud překonal strach Horymír na svém oři Šemíkovi. Dnes tu stojí mimo jiné Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla a Vyšehradský hřbitov.
 
Stadice - rodné místo prvního českého knížete Přemysla Oráče Stadice
Stadice jsou rodnou vískou Přemysla Oráče, kterého známe jako prvního českého knížete, tedy jen z bájného vyprávění starců, jak jej zachytil před staletími kromikář Kosmas. Kněžna Libuše za ním vyslala poselstvo, aby jej přivdelo na Vyšehrad a odtud vládl od knížecího stolce.
 
Velehrad - významné místo působení bratří Cyrila a Metoděje Velehrad
Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům Moravy. Podle tradice byl centrem někdejší mocné říše Velké Moravy. Stojí zde klášter bývalý cisterciáků, dokončený po roce 1240. Také tu stojí bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje.
 
Stará Boleslav - místo vraždy svatého Václava 28. září 935 Stará Boleslav
Svatého Václava si připomínáme jako patrona české země. Byl vzdělaným knížetem, který hledal mírová řešení, ve své době neobvyklá. Jeho život ukončil bratr Boleslav se svou družinou. Potom se kola dějin otáčela zase o něco jinak. Podívejme se na jedno z míst v blízkosti místa bratrovraždy.
 
Moravské pole - místo bitvy dne 26. srpna 1278, Dürnkrut Moravské pole
Bitva na Moravském poli, 26. srpna 1278, u obce Dürnkrut. Několik odpoledních hodin pootočilo kormidlo českých dějin. Padl český král Přemysl Otakar II. a na jeho místo nastoupil poručník kralevice Václava Ota Braniborský. Nastalo období, nazývané "zlá léta", čili "Braniboři v Čechách".
 
Blaník - místo spánku blanických rytířů, zachránců českých zemí Blaník
Blaník je naší mýtickou horou, pod kterou podle pověstí spí vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Až bude v českých zemích nejhůře, vyrazí toto vojsko, v jehož čele bude stát samotný svatý Václav, své zemi na pomoc. Pak v Čechách opět nastane opět klid a mír.
 
Svatá Hora u Příbrami – významné poutní místo v Čechách Svatá Hora
Svatá Hora u Příbrami je jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách. Stojí na místě bývalého hradu, který daroval Karel IV. arcibiskupu Arnoštu a Pardubic. Dnešní podoba vznikla po vekolepé přestavbě v letech 1648 - 1673. Panuje tu nezapomenutelný genius loci.
 
Hostýn – jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě Hostýn
Hostýn je jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Na místě někdejšího hradiště a poté kaple dnes stojí bazilika Nanebevzetí Panny Marie. A to po zrušení chrámu v roce 1787 už vypadalo, že hora zůstane pustá. Vše se však v dobré obrátilo, zejména díky Matici svatohostýnské.
 
Lipany - památník poslední velké husitské bitvy Lipany
U Lipan se odehrála dne 30.5. 1434 poslední velká husitská bitva. Při ní podle historický pramenů padl veliký vůdce Prokop Veliký, ovšem jiné prameny to zase popírají. Po těchto krvavých jatkách už husitství v Čechách skomíralo, až zůstalo jen ve vzpomínkách, nehledě na úhel pohledu.
 
Bílá hora - místo památné bitvy z 8.XI. 1620 Bílá hora
K památné bitvě na Bílé hoře došlo 8. listopadu 1620. Stála tu proti sobě vojska katolická a stavovská Katolické vítězství a porážka českých stavů naprosto zásadně promluvily do dalšího vývoje dějin jak českých, tak i samotné třicetileté války, která zdevastovala hodný kus Evropy.
 
Slavkov u Brna (Austerlitz) – místo bitvy tří císařů 2. prosince 1805 Slavkov
Dne 2. prosince 1805 došlo v místech mezi Slavkovem a Brnem k bitvě, které historie připsala přídomek rří císařů. Těmi byli Napoleon Bobaparte, Alerandr I. a František I. Dodnes se vypráví o mistrné taktice Napoleonově a legendě zvané "Slavkovské Slunce", které vedly francouskému vítězství.
 
Terezín - významný koncentrační tábor z dob nacistické okupace Terezín
Na místě pevnosti z XVII. století vzniklo v době nacistické okupace největší židovské ghetto u nás. Bylo vydávané za vzor toho, jak je o zdejší obyvatele postaráno, což byl klam propagandy. Ve skutečnosti odtud odjížděly trasporty do koncentračních táborů a také zde zemřely tisíce lidí.
 
Lidice - vesnice vyhlazená nacisty 10. června 1942 Lidice
Vesnice Lidice byla vyhlazena nacisty v návaznostech na atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Muži byli postříleni, ženy většinou poslány do koncentračního tábora Ravensbrück, nebo rovněž zastřeleny. Děti byly dány k poněmčení. Lidice se staly symbolem nacistické zvůle v protektorátu.
 
Ležáky - vesnice vyhlazená nacisty 24. června 1942 Ležáky
Vesnice Ležáky byla vyhlazena nacisty v návaznostech na atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Její obyvatelé byli popraveni na pardubickém zámečku, někteří ještě v osudný den, 24.6. 1942. Další lidé v přímé souvislosti byli popraveni později, někteří v koncentračních táborech.
Partneři
Prožijte s námi úchvatná místa Izraele!
Bohatý program + vynikající průvodce + skvělá cena. poutní zájezdy Zjistěte více o našich kvalitních zájezdech do Izraele www.poutnizajezdy.cz.

Zdroj fotografií pro Vaše weby, publikace a dárky. Sluneční fotobanka Přijatelná cena. Množstevní slevy. Vybrané snímky zdarma.

Od místa zvaného Labská louka se ubírá přes města a vesnice, přibírá řeka Labe postupně přítoky a sílí. Prohlédněte si její fotografie, od pramene až do Německa. řeka Labe Můžete zde spatřit vlastní tok, soutoky, jezy, mosty, luhy a háje v okolí, stejně jako kruté zásahy člověka do čistoty vody.

Překrásné město, ležící na soutoku řek Labe a Orlice, kdysi věnné město královny Elišky věže katedrálního kostela sv. Ducha Prohlédněte si fotografie, zachycené jak pohledy všedními, tak i naprosto nevšedními.

Tam, kde lékařům dochází diagnóza... návrat k našim počátkům Velice jemná neinvazivní technika, osvědčující se při řešení problémů těla, nezřídka vycházejích z nitra člověka. Řeší vnitřní příčiny, nikoliv pouhé vnější příznaky.

Dopřejte si masáže v příjemném prostředí v centru města za příznivé ceny. masáže Brno
- Klasické masáže
- Lymfatické masáže
- Protimigrénové masáže
- Kraniosakrální terapie

Od místa zvaného Labská louka se ubírá přes města a vesnice, přibírá řeka Labe postupně přítoky a sílí. Prohlédněte si její fotografie, od pramene až do Německa. řeka Labe Můžete zde spatřit vlastní tok, soutoky, jezy, mosty, luhy a háje v okolí, stejně jako kruté zásahy člověka do čistoty vody.
A co dál? Radhošť, Zelená Hora, Svatý Kopeček
 
Poslední aktualizace: 9.XI. 2015   © 2010 - 2024 Václav Černý Šíje - sije.cz Mapa webu | Odkazy