Blaník / Památná místa zemí koruny české

Blaník je naší mýtickou horou, pod kterou podle pověstí spí vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Až bude v českých zemích nejhůře, vyrazí toto vojsko, v jehož čele bude stát samotný svatý Václav, své zemi na pomoc. Ta doba s pozná tak, že se zazelená suchý dub na vrcholu Blaníka, pramen pod nám se přeplní, voda steče dolů, otevře se Veřejová skála, rytíři se probudí, vyrazí proti nepřátelům a když je porazí, v Čechách opět nastane opět klid a mír.

Podobné legendy jsou známy již z keltského prostředí. O té blanické se usuzuje, že vznikla v 15. století, kdy bylo u nedaleké vsi Býkovice bylo zázračným způsobem poraženo nepřátelské vojsko. O tom, kolik pravdy je na této pověsti, hovoří úředně zdokumentované události. V dubnu roku 1868 tu byl vylamován jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo. Kamenický pomocník Václav Podbrdský z nedalekých Louňovic učinil špatný krok a spolupracovníci jej viděli padat z výšky 60 metrů. Jeho tělo však nebylo nalezeno a tak byl po zákonem stanovené době vyhlášen na nezvěstného. Po 18 letech se náhle objevil, téměř v stejné podobě a žádal po svém mistru dlužnou mzdu. O té rozhodl až soud ve Vlašimi a ten nu ji přisoudil i s úroky. U soudu vypovídal o tom, jak se ocitl ve velkém klenutém sále, mluvil s velikány české historie, jakými byli praotec Čech, Sámo, Cyril a Metoděj, Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka, J. A. Komenský a mnozí jiní. Prováděla jej krásná dívka a on sám se domníval, že byl tam dole 18 hodin. Pak ho ovšem čekal další soud za vyhýbání se vojenské službě v Jindřichově Hradci. Odtud vyvázl s dobroznáním lékařů, že trpí fixní ideou, že byl 18 let v Blaníku. To vše nás nutí k zamyšlení, co je to vlastně pověst a co se skrývá za něčím tak neuchopitelným, jako je pravda.

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Když se blížíme k Blaníku od města Vlašim, spatříme dříve Křížkovskou horu.
1
Budka parkoviště pod výchozím bodem na Velký Blaník.
2
Silnice od Blaníku k obci Louňovice pod Blaníkem.
3
Smíšený les pokrývá Blaník.
4
Přístupová cesta na Velký Blaník od Louňovic.
5
Pohled po koruny štíhlé borovice obklopené sytou zelení bukového listí.
6
Romanticky působící Slunce za bukovým listím, obklopené modříny.
7
Lesní zákoutí bývají za pozdního odpoledne nádherná, jak dosvědčuje mechem obrostlý bukový kořen Sluncem osvětlený, v kontrastu tmavého stínu.
8
Vypodobnění jednoho z Blanických rytířů v podobě sochy.
9
Rozcestí pod vrcholem Velkého Blaníku. Má značené dva směry: Veřejová skála a rozhledna.
10
Informační cedule pod vrcholem Velkého Blaníku.
11
Snímek s informační cedulí, kde je zachycen řez horou Blaník ze stejnojmenné divadelní hry Divadla Járy Cimrmana.
12
Kamenný val kruhového tvaru po cestě k Veřejové skále je zajisté novodobý.
13
Veřejová skála, právě zde by měl být hlavní vstup a výstup pro Blanické rytíře.
14
Veřejová skála, to je z geologického hlediska rula.
15
Puklina ve Veřejové skále svádí k domněnce, že právě tudy dýchají Blaničtí rytíři.
16
Menší skalní výstupek pod Veřejovou skalou.
17
Veřejová skála na hoře Velký Blaník.
18
Na vrcholku Veřejové skály na hoře Velký Blaník si to žije svým životem.
19
Na vrcholku Veřejové skály na hoře Velký Blaník je cítit nádherný příliv všeobjímající energie.
20
Pod Veřejovou skalou.
21
Borovice si svými kořeny nalézají cestu do nitra Veřejové skály na hoře Velký Blaník.
22
Překrásný pohled ze Sluncem zalitým vrcholku Veřejové skály na hoře Velký Blaník do stínem sevřeného podskalí.
23
Pod vrcholem hory Velký Blaník to vypadá, jako by tu kdysi vedla cesta.
24
Sluncem zalitý, mechem obrostlý kámen pod vrcholem hory Velký Blaník.
25
Navalené kameny mezi buky pod vrcholem hory Velký Blaník.
26
Skála pod vrcholem hory Velký Blaník.
27
Rozhledna na vrcholu hory Velký Blaník má tvar husitské hlásky a postavena byla v roce 1941 Klubem českých turistů. Předtím tu stála dřevěná věž z roku 1895, upravená v roce 1914 a zřícená v roce 1936.
28
Tak jako n většině osamělých vrcholů, i na Velkém Blaníku se nachází triangulační bod.
29
Podle fotografie by nejeden pozorovatel mohl váhat, zda se jedná o přirozenou skálu, nebo lidmi postavená zeď.
30
Na vrcholu skály pod rozhlednou na Blaníku.
31
Buk si svými kořeny nalezl cestu pro život.
32
Východ Slunce nad horou Velký Blaník pohledem od obce Louňovice.
33
Jako by dýchali Blaničtí rytíři.
34
Hora Velký Blaník je prostě naše, bez ohledu na její ozbrojené obyvatelstvo, které se ovšem nachází ovšem v jiné dimenzi.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 07:37:05 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!