Hora Říp / Památná místa zemí koruny české

Právě zde, na hoře Říp, praotec Čech shlédl zemi oplývající mlékem a strdí. Toto je všeobecně přijímaná pověst, ale co na tom záleží, když spoustu historických událostí známe jinak, než se odehrály, nebo přinejmenším, než jsme ochotni přijmout. Tuto pověst nejčastěji známe zpracovanou od Aloise Jiráska, O Čechovi. Pokud jde o geologii, je Říp bezesporu zajímavým místem. Jedná se o třetihorní vyvřelou stolovou horu. Nefelinitový čedič s mnoha příměsemi je základním kamenem. Tvar naší památné hory mnohým připomíná obří prs matky Země, kteréžto přirovnání je mnohem romantičtější. Původně se jednalo o holý kopec, ale v roce 1879 jej dal tehdejší vlastník Mořic Lobkowitz zalesnit. Nadmořská výška 459 m není jistě žádnou zvláštní hodnotou, ale v okolní polabské rovině působí dominantním dojmem a je vidět z veliké dálky. Na vrcholu Řípu stojí rotunda sv. Jiří a pod ním pak turistická chata. Konají se zde svatojiřské poutě a mnohá setkání podobně smýšlejících lidí.

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Podvečerní pohled na Říp od Krabčic.
1
Slunce prosvítá mezi mraky nad Vražkovem. O jeho paprscích je známo, že dokáží kouzla, vždycky dokáží překvapit něčím novým.
2
Tak vypadá pohled na České středohoří z Řípu.
3
Silueta hradu Hazmburk, zvaného také Hážmburk, v zapadajícím Slunci mezi homolemi  Českého středohoří. Kdo dnes vzpomene rod pánů Zajíců, kteří odvozovali své jméno právě odtud?
4
Říp je již více, než 100 let zalesněný, tak vyhlídky z něj bývají spíše průzory, to praotec Čech měl jinačí pokoukání...
5
Jihovýchodní pohled z Řípu, pražská vyhlídka.
6
Nabízí se otázka! Mohl praotec Čech na Řípu mluvit s Bohem jako s hořícím keřem? Ano, je to až příliš kontroverzní, už pouhá myšlenka, neboť v době příchodu praotce Čecha, vyznával celý národ staroslovanská božstva a o křesťanství mohlo i jen vědět nanejvýš nemnoho jedinců, kteří byli sběhlí světem, nejspíše ve vojenských službách daleko v cizích zemích.
7
Západ Slunce, pozorovaný z hory Říp, patří k nezapomenutelným zážitkům. Silueta Hazmburku jen dokresluje tu nádheru, jakou se během svého života kochal kníže českých básníků Karel Hynek Mácha (1810 - 1836), ačkoliv borová větev v jeho době takový pohled z Řípu dokreslovat nemohla.
8
Vždyť je to obyčejný kořen! To jistě zvolá většina z nás, ale pro nemnoho má takový noční snímek punc hlubokého dojmu v době ztišení na místě, které pro český národ tolik znamenalo, přestože se jedná o pověst, kterou nelze historicky prokázat.
9
Rozednění n mělnické vyhlídce.
10
Naprosto bezpečně identifikuje mělnickou vyhlídku elektrárna a její kouřící vysoké komíny.
11
Těsně před východem Slunce nad Mělníkem.
12
Pozorovat východ Slunce z hory Říp, to patří k zážitkům, které se trvale zapíší do srdce každého Čecha, hlásícího se ke svým pradávným kořenům.
13
Borovice na mělnické vyhlídce, osvětlená prvními ranními paprsky Slunce.
14
Mělnická vyhlídka n Řípu je překrásné místo.
15
Stoupající Slunce, pozorované z hory Říp na mělnické vyhlídce.
16
Ranní Slunce pod vrcholem hory Říp se prodírá mezi dospělými i mladými javory výše. Takový pohled zajisté praotec Čech spatřit nemohl.
17
Turistická chata pod vrcholem hory Říp, postavená v roce 1907.
18
CO MOHAMEDU MEKKA, TO ČECHU ŘÍP. Patriotický nápis na turistické chatě jasně říká, že hora Říp je památným místem nejstarších českých dějin.
19
Románská rotunda sv. Jiří na vrcholu hory Říp v prvních ranních paprscích.
20
Rotunda sv. Jiří nabyla přibližné dnešní podoby již v roce 1126, kdy ji kníže Soběslav nechal přestavět z původního románského kostelíka. Pohnutkou mu bylo slavné vítěství nad německým císařem Lotharem v bitvě u Chlumce. Nejprve byla zasvěcena sv. Vojtěchovi, ale jak už to v historii bývá, zasvěcení bylo změněno. V letech 1869 – 1871 došlo k další přestavbě, kdy se podoba stavby ještě více přiblížila dnešní.
21
Alej památných lip od řípu ke Krabčicím za překrásného ranního Slunce.
22
Od Krabčic se jde na horu Říp hezkou alejí památných lip.
23
Takto vypadá hora Říp přes mez od silnice mezi obcemi Krabčice a Vražkov.
24
Sluncem zalitá hora Říp s osamělým předsunutým stromem působí svojí mocí jako most ke vzpomínkám na nejstarší českou historii.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 07:13:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!