Hostýn / Památná místa zemí koruny české

Hostýn, hora vysoká 735 m n. m. patří do širšího celku Hostýnské vrchy. Archeologické nálezy praví o pravěkém osídlení. První trochu spolehlivější zmínka je o vytrysknutí pramene v roce 1241 při nájezdu Tatarů v roce 1241 v místě dnešní Vodní kaple. Stále je to však pouhá zaznamenaná pověst. Až někdy v pozdním středověku tu byla postavena kaple Panny Marie, o které se ví, že vydržela do roku 1658. Doznala několika rekonstrukcí a základní kámen dnešní baziliky Nanebevzetí Panny Marie byl posvěcen roku 1721. Architektem byl J.I. Cyrani. Stavba byla dokončena roku 1748. Ovšem již v roce 1787 byl chrám zrušen nařízením Josefa II. Po mnohých prosbách bylo povoleno obnovení, které bylo dokončeno v roce 1845. V roce 1883 zde bylo postaveno obydlí pro řeholníky. V roce 1895 byla založena Matice svatohostýnská, ta zakoupila vrchol kopce, aby tak předešla nevhodným zásahům do okolí kostela. Postavila ubytovnu a hostinec. Od roku 1898 tu stojí kamenná rozhledna.

Dostat se sem dá buď pěšky, nebo autobusem, jinak je poměrně obtížné získat povolení k vjezdu. Ovšem na samotném vrcholu je to jedním slovem nádherné. Stojí za to navštívit tu bohoslužbu, projít křížovými cestami, napít se vody z léčivé studánky, či se jen tak natáhnout na palouk. Rozhled je odtud nádherný. Panuje tu fantastický genius loci.

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Hostýn, hora vysoká 735 m n. m. pohledem od parkoviště v Bystřici pod Hostýnem.
1
Točna autobusu pod vrcholem Hostýnu. Nahoru mohou pouze autobusy a vozidla se zvláštním povolením, je tam totiž jen málo místa.
2
Nekompromisní hlídač pod Hostýnem dále vozidla důkladně zkontroluje a na pěší poutníky se hezky usměje.
3
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně zakrývá stoupající letní Slunce.
4
Slunce má velikou moc a nejen za bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně.
5
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně.
6
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně, pohled s hlavou zakloněnou na strop kopule.
7
Oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně.
8
Varhany v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně.
9
Vnitřek baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně.
10
Z interiéru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně.
11
B. PETR CAN.
12
Svatý Ambrož, socha na Hostýně.
13
SV. ANTONÍN HÁŽE RYBÁM. POUTNÍČE POSTŮJ A POPATŘ U PODIVU, SLYŠ SÁM SLOVO BOŽÍ U MATEŘE DIVŮ.
14
Jedna z kapliček na Hostýně, toho času na konci stavební rekonstrukce.
15
Schody od baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně dolů.
16
NA PAMĚŤ POPRAVENÝM ZASTŘELENÝM UMUČENÝM A VĚZNĚNÝM V OBDOBÍ KOMUNISTICKÉHO TERORU Z LET 1948 – 1989. KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ.
17
RNDr. Rudolf Plajner, pomník věnovaný oddílem Skauta v Holešově.
18
Větrná elektrárna na Hostýně oproti Slunci na letní obloze.
19
Výhled z Hostýna na severozápad, Bystřice pod Hostýnem je pod námi a vzadu za kopci již teče řeka Bečva.
20
Bystřice pod Hostýnem pohledem z Hostýna.
21
Boční pohled na větrnou elektrárnu a rozhlednu na Hostýně.
22
Rozhledna na Hostýně je využita také telekomunikačně.
23
Rozhledna na Hostýně s hlavou zakloněnou.
24
Hřbitov na Hostýně.
25
Právě rekonstruovaná kaplička na Hostýně.
26
Louka v svahu nahoře na Hostýně.
27
Malé letní pódium a hlediště na Hostýně.
28
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně pohledem zezadu.
29
Křížek na Hostýně mezi bazilikou a pódiem.
30
Socha Božského srdce Páně na Hostýně.
31
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení první.
32
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení druhé.
33
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení třetí.
34
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení čtvrté.
35
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení páté.
36
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení šesté.
37
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení sedmé.
38
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení osmé.
39
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení deváté.
40
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení desáté.
41
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení jedenácté.
42
Stará křížová cesta na Hostýně, zastavení dvanácté.
43
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení první.
44
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení druhé.
45
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení třetí.
46
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení čtvrté.
47
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení páté.
48
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení šesté.
49
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení sedmé.
50
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení osmé.
51
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení deváté.
52
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení desáté.
53
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení jedenácté.
54
Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, zastavení dvanácté.
55
Cesta světla na Hostýně, zastavení první.
56
Cesta světla na Hostýně, zastavení druhé.
57
Cesta světla na Hostýně, zastavení třetí.
58
Cesta světla na Hostýně, zastavení čtvrté.
59
Cesta světla na Hostýně, zastavení páté.
60
Cesta světla na Hostýně, zastavení šesté.
61
Cesta světla na Hostýně, zastavení sedmé.
62
Cesta světla na Hostýně, zastavení osmé.
63
Cesta světla na Hostýně, zastavení deváté.
64
Cesta světla na Hostýně, zastavení desáté.
65
Cesta světla na Hostýně, zastavení jedenácté.
66
Cesta světla na Hostýně, zastavení dvanácté.
67
Cesta světla na Hostýně, zastavení třinácté.
68
Cesta světla na Hostýně, zastavení čtrnácté.
69
Schody pod bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně.
70
Vodní kaple, kde vytryskl pramen při tatarském tažení v roce 1241 a voda z něj, tedy Hostýnská voda má kouzelnou moc.
71
Při pěší cestě na Hostýn, či z Hostýna můžeme prožít hezké chvilky u tohoto zastavení.
72
Rozcestí pod Vodní kaplí při cestě na Hostýn.
73
V půli cesty na Hostýn z Bystřice pod Hostýnem se můžeme ohlédnout a máme město jak na dlani.
74
Zajímavý kořen můžeme potkat při pěší cestě na Hostýn.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 07:47:00 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!