Ležáky / Památná místa zemí koruny české

Ležáky se spolu s Lidicemi zapsaly do českých dějin tím nejbolestivějším způsobem. Události, které následovaly po atentátu na říšského protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha dne 27. května 1942, přinesly i vyšetřování na základě udání jedné z nejnešťastnějších postav 2. světové války v českých zemích, Karla Čurdy, parašutisty, který měl vést hrdinný boj proti fašistům. A stopy vedly mimo jiné také do mlýna v Ležákách, kde byla ukryta vysílačka Libuše. A to gestapu tehdy stačilo jako důvod k vyvraždění celé vesnice. Na svatého Jana Křtitele, 24.6. 1942 obklíčily jednotky SS v síle zhruba 500 mužů celé okolí. Všichni obyvatelé Ležáků byli zatčeni, ti co podle policejních přihlášek chyběli, byli přivezeni eskortami. Ještě téhož dne bylo na pardubickém zámečku popraveno 34 obyvatel. Tím tragédie nekončila, do konce války proběhlo ještě několik set poprav dětí a příbuzných, bezprostředně spjatých s Ležáky.

Ležáky s nacházejí při silnici mezi Dachovem nedaleko Miřetic a Dřevší v okrese Chrudim. Pro každého kulturního člověka, který žije v českých zemích, patří návštěva tohoto pietního místa s hrobodomy, k jedné ze zastávek, kde by se měl alespoň jednou za život podívat.

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Příjezd do Ležáků od obce Dachov. Ležáky jsou označeny jako obec, jde ovšem o pietní místo. Vesnice zde stávala dříve, dnes tu jsou jen ponechané základy, tvz. hrobodomy.
1
Pamětní kámen při příjezdu do Ležáků od Dachova.
2
Kdyby jen mohl pamětní kámen mluvit.. Může však vypovědět o válečných utrpeních?
3
Vesnice Ležáky se nachází v údolí potoka Ležák.
4
Kniha obětí nad lomem v Ležákách.
5
Lom v Ležákách působí při přenesení se do minulosti hrůzné představy.
6
Vše podstatné, co bychom možná rádi znali, se můžeme dozvědět v muzeu Ležáky.
7
Žulový památník s křížem je němou připomínkou hrůzy ze dne sv. Jana Křtitele v roce 1942.
8
Památník s vytesaným křížem na břehu rybníka Ležák.
9
Rybář na rybníce Ležák v roce 2013 může v klidu vychutnávat klid. Ten klid byl však před lety vykoupen mnoha přemnoha životy. Nezapomeňme obětí!
10
Lávka přes toho času vyschlý přítok potoka Ležák.
11
Brod přes potok Ležák pod hrází stejnojmenného rybníka ve vesnici Ležáky.
12
Soutok potoka Ležák a Dřevešského potoka na území Ležáků.
13
Most přes potok Ležák, po kterém vede silnice z Miřetic a Dachova na Dřeveš, ano je to uprostřed vesnice Ležáky.
14
Nádherné životadárné Slunce se odráží v hladině potoka Ležák vedle kamenné lávky. Podobný odraz tu mohli vidět lidé i v roce 1942, ale jejich starosti byly s těmi naši dnešními naprosto nesouměřitelné.
15
Pietní místo Ležáky je udržované a z hlediska estetického také hezké. Co tu však cítí i mírně senzibilní lidé, o tom by mohli dlouze vyprávět...
16
Most přes potok Ležák v obci Ležáky. Pohled ve směru Dřeveš – Miřetice.
17
Kamenný památník nám připomíná datum Ležácké tragédie, 24.6. 1942.
18
Ve vesnici Ležáky byly základy většiny domů přestavěny v tzv. hrobodomy.
19
Ležáky nebyly jedinou vesnicí, kterou postihlo nacistické vyvraždění obyvatel. Ukazatel nám připomíná názvy a vzdálenosti obcí, kde se staly stejné tragédie. A to myslí jen na Čechy, ale došlo k tomu také v jiných zemích.
20
Německá strana čtyřjazyčného pomníku ležácké tragédie nás může přivést k zamyšlení, jak něco takového mohlo přijít z lůna tak vysoce kulturního národa...
21
Ruská strana čtyřjazyčného pomníku ležácké tragédie nás může přivést k zamyšlení, kde by byl náš národ, nebýt Ruska, tolikrát proklínaného a tolikrát obdivovaného...
22
Slunce se pozvolna chystá spát nad čtyřjazyčným pomníkem ležácké tragédie, ke které došlo na sv. Jana Křtitele v roce 1942.
23
Česká strana čtyřjazyčného pomníku ležácké tragédie, právě v jazyce jejich obětí.
24
Anglická strana čtyřjazyčného pomníku ležácké tragédie nás může přivést k zamyšlení, proč tehdy anglicky mluvící země, mocnosti, tak váhaly.
25
Hrobodům v Ležákách působí uklidňujícím dojmem, možná někomu dokáže po letech navodit otázku:
26
Bůh je veliký, to maně napadne každého, kdo poklekne k modlitbě u hrobodomu v Ležákách, nezáleží vůbec na tom, zda znal zdejší obyvatele.
27
Ležáky, hrobodům a potok Ležák pohledem ze strany východní.
28
Stromy a udržovaný trávník tu zůstaly, aby připomínaly nesmyslnost a nelidskost jednoho totalitního režimu, Ležáky.
29
Hrobodomy, silnice, potok Ležák a vzadu rybník Ležák, takové jsou Ležáky v roce 2013.
30
Lávka přes potok Ležák. Chodili po ní lidé, které pak nacistický režim popravil? Asi ano, jen to byla lávka jiná, dřívější.
31
Uvěří, kdo nezažil? Obyvatelé domů v celých Ležákách byli odvezeni a popraveni, jejich domy vyrabovány a zapáleny, poté strženy. Po válce z jejich základů byly vytvořeny hrobodomy.
32
VY ŽIVÍ! VZPOMEŇTE NA TOMTO MÍSTĚ OBĚTÍ Z LEŽÁKŮ, KTERÉ SVÝM UTRPENÍM A SMRTÍ VYKOUPILY VAŠI SVOBODU A NOVÝ LEPŠÍ ŽIVOT NÁS VŠECH. BRAŇME SVĚTOVÝ MÍR. Nápis na pomníku v Ležákách. Komu připadá příliš patetický, nechť se dá přenést do doby, které je věnován. Kdo nechce znát svoji minulost, je odsouzen k tomu, aby ji prožil znova!
33
Němé připomínky událostí tak dávných a tak živých při výjezdu z Ležáků na Dřeveš.
34
Silnice se klikatí podél pietního místa Ležáky dále na vesnici Dřeveš.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 08:40:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!