Stadice / Památná místa zemí koruny české

Jak to před dávnými lety vlastně bylo? Kosmas, náš kronikář, to zaznamenal o mnoho století později jako bájné vyprávění starců, slova kněžny Libuše: Za oněmi horami je nevelká řeka jménem Bílina a na jejím břehu je vidět vesnice, jež slove Stadice. V jejím obvodu je úhor, zdéli a zšíři dvanácte loket. Tam váš kníže oře se dvěma strakatými voly. Jeho jméno je Přemysl. Jeho potomstvo bude v celé této zemi panovati na věky věků. A jak to mohlo být ve skutečnosti? Jistě víme, že tu někdo být musel, také víme, že s přibývajícími staletími se snadno vykládají jinak. Co je však pozoruhodné, je skutečnost, že kůň kněžny Libuše znal do Stadic cestu a zavedl celé poselstvo až na pole, vzdálené od Vyšehradu hodný kus cesty. Nabízí se myšlenka, zda se Libuše s Přemyslem již dávno milovali a jistě i navštěvovali. A to přece nešlo jen tak tajit, tak se to velice elegantně legalizovalo. Co je pravda, ví jen Bůh a my se můžeme předhánět jen ve slovech. Pravdou však zůstává, že následníci Přemysla Oráče, rod Přemyslovců, v Čechách vládli dlouhá staletí, z jejich krve pocházel svatý Václav a stali se v našich zemích prvním královským rodem až do roku 1306.

Dnes se můžeme podívat na místo, kde Libušino poselstvo nalezlo Přemysla a stojí tam pomník, jehož okolí bylo v roce 1962 vyhlášeno národní kulturní památkou. Můžeme se také podívat ke Královskému prameni, usedlosti s pamětní deskou, kde stával Přemyslův dům a na Volskou horu. Tam Přemysl při cestě za Libuší vypřáhl své voly, hora se rozestoupila a voli do ní vstoupili. Pokud se však jedná o bezprostřední okolí, tak působí spíše smutně, jakýmsi nepopsatelným pocitem zmaru, viděno očima člověka z českého vnitrozemí.

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Do Stadic se většinou přijede kolem nádraží, nebo rovnou vlakem. Pak nás čeká poměrně tristní pohled na čekárnu v místě dávného počátku české státnosti.
1
Královský pramen vedle silnice ze Stadic na Koštov a řeky Bíliny dnes příliš královsky nepůsobí.
2
Královský pramen bočním pohledem. I přes nekrálovské prostředí, je voda z něj velice dobrá. Však tu Přemysl Oráč napájel své voly.
3
Socha Panny Marie na návsi ve Stadicích.
4
Zvonička na návsi ve Stadicích.
5
Náves ve Stadicích.
6
Na tomto místě stával podle pověsti vladycký statek, z něhož pocházel Přemysl Oráč, tak praví pamětní deska.
7
Někde v těchto místech se rozestoupila hora a do ní vstoupili Přemyslovi voli.
8
Kamenná lavina na Volské hoře u Stadic.
9
Pohled na Stadice z Volské hory přes kamennou lavinu.
10
Cesta pod vrcholem Volské hory.
11
Lesní mezník na Volské hoře.
12
Detail tlející klády na Volské hoře.
13
Kouzelné kapradí na Volské hoře.
14
Dřevěný informační sloupek na ves Stadice.
15
Silnice II/258 kolem pomníku Přemysla Oráče mezi vesnicemi Řehlovice a Stadice.
16
Pamětní deska u Královského pole nedaleko Stadic.
17
Královské pole, místo, kde naši poslové kněžny Libuše Přemysla Oráče, je dnes udržovaným památníkem.
18
Čelní pohled na pomník Přemysla Oráče.
19
Přední strana pomníku je ozdobena reliéfem, kde poselstvo nachází Přemysla Oráče.
20
Nápis na východní straně pomníku Přemysla Oráče zní: ZDE OD PLUHU PŘEMYSL K WÉWODSTWJ POWOLÁN, VZDĚLANY MDCCCLXI. Zde od pluhu Přemysl k vévodství povolán, uděláno v roce 1881.
21
Zadní strana pomníku je ozdobena reliéfem, kde poselstvo přivádí Přemysla Oráče ke kněžně Libuši na Vyšehrad.
22
Nápis na západní straně pomníku Přemysla Oráče zní: VLÁDA VRÁTILA SE DO RUKOU TVÝCH, Ó LIDE ČESKÝ. 1945. Otázkou zůstává, zda to tak skutečně bylo...
23
Pomník Přemysla Oráče pohledem ze zadní severní strany.
24
Pomník Přemysla Oráče u Stadic.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 07:20:01 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!