Stará Boleslav / Památná místa zemí koruny české

Svatý Václav žil v letech 907 – 935. Byl český kníže a později světec, který je považován za patrona české země a symbol české státnosti. Po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal uzavřít mírovou smlouvu, ovšem nikoliv bez následků. To však dokázalo uchovat českou suverenitu a uchránit české země od osudu polabských Slovanů. Václav mohl budovat domácí politiku a církevní organizaci. To všechno bylo trnem v oku jeho bratrovi Boleslavovi. Ten Václava pozval na hostinu při svátku svatých Kosmy a Damiána, právě do Staré Boleslavi. Ráno po hostině Boleslav udeřil Václava mečem a ostatní dokonali jeho družiníci...

Po své smrti se stal Václav svatým a v českých zemích pak nejoblíbenějším světcem. Jeho bratr Boleslav I. pak knížetem s rukama potřísněnýma bratrovraždou. Tak tedy pokračoval český panovnický rod Přemyslovců. Život si však na žádná kdyby nehraje a tak můžeme jen spekulovat, co by...

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Místo bývalé poustevny, viditelné z železniční tratě mezi stanicemi Lysá nad Labem a Čelákovice.
1
Sochy andělů radostné a žalostné smrti, dílo Matyáše Bernarda Brauna a kaplička uprostřed.
2
Stoupající Slunce za sochou anděla žalostné smrti.
3
Z bývalého komplexu poustevny sv, Václava se dochovala výklenková kaple a sochy andělů radostné a žalostné smrti.
4
Místo bývalé poustevny sv. Václava osvětlené ranním Sluncem.
5
Borovice s turistickým rozcestníkem na místě poustevny sv, Václava.
6
Výklenková kaple z roku 1696 připomíná zavraždění sv. Václava.
7
Východní pohled na sochy andělů radostné a žalostné smrti.
8
Anděl smrti žalostné.
9
Reliéf ve výklenku kaple vyjadřuje smutnou událost české historie, zavraždění svatého Václava, ke kterému došlo nedalo, ve Staré Boleslavi, 28. září roku 935.
10
Přístřešek vedle soch andělů radostné a žalostné smrti na pokraji krásného polabského borového lesa.
11
Anděl smrti žalostné je vynikající dílo vynikajícího barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, snad z roku 1712.
12
Takto můžeme vidět sochy andělů radostné a žalostné smrti z železniční trati mezi stanicemi Lysá nad Labem a Čelákovice.
13
Pohled do koruny borovice u soch andělů radostné a žalostné smrti a kaple s vyobrazením vraždy svatého Václava.
14
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 07:28:55 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!