Svatá Hora u Příbrami / Památná místa zemí koruny české

Svatá Hora u Příbrami, to je poutní areál na vršku, vysokém 586 m. n. m. Jedná se o obdélníkový komplex, který dnešní rozměry získal při přestavbě v letech 1648 – 1673, Podstatným dílem tu svými návrhy přispěl věhlasný architekt té doby, Carlo Lurago. Středem areálu je bazilika Nanebevzetí Panny Marie, obklopená čtyřmi ambity, na rozích kterých se nacházejí 4 kaple (Plzeňská, Pražská, Mníšecká a Mariánská). Součástí poutního místa je také klášter. Jeho obyvateli jsou Redemptoristé (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele).

Pro každého, kdo navštíví toto místo z jakéhokoliv důvodu, je zde co k vidění a co k slyšení. Stačí mít oči otevřené zraku a uši otevřené sluchu. Vnitřní síla místa je ohromná a snad i zarytý ateista zapochybuje o svém přesvědčení. Také je odtud nádherný výhled po okolí a vůbec stojí za to, vydat se sem. Z Příbrami se sem dá dojít pěšky, či přijet na kole a pro ty, kteří po svých nemohou, sem zajíždí autobus.

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Pražská brána, pohledem přes Mariánský sloup na Svaté Hoře u Příbrami.
1
Mariánský sloup pohledem od Pražské brány, pochází z roku 1661.
2
Soška Marie z Jezulátkem na vrcholu Mariánského sloupu na Svaté Hoře.
3
Socha anděla u vchodu do areálu Pražskou branou.
4
Portál Pražské brány na Svaté Hoře.
5
Pohled z ambitu za Pražskou branou na Korunovační kapli.
6
Východní ambit mezi Pražskou branou a Pražskou kaplí.
7
Severní ambit a hodinová věž, vlevo řada soch svatých.
8
Schody k bazilice pohledem pod jednou z kleneb severního ambitu.
9
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře pohledem od Plzeňské kaple.
10
Jižní schody k bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.
11
Vstup do Pražské kaple na Svaté Hoře u Příbrami.
12
Pražská kaple na Svaté Hoře u Příbrami pohledem od baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.
13
Plzeňská kaple na Svaté Hoře u Příbrami pohledem od baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.
14
Detail hodinové věže na Svaté Hoře u Příbrami.
15
Dušičková kaple na Svaté Hoře u Příbrami.
16
Kopule Plzeňské kaple na Svaté Hoře u Příbrami.
17
Mníšecká kaple na Svaté Hoře u Příbrami.
18
Kaple sv. Josefa na Svaté Hoře u Příbrami.
19
Vnitřek kaple navštívení Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.
20
Kaple sv. Jáchyma a sv. Anny na Svaté Hoře u Příbrami.
21
Mníšecká kaple na Svaté Hoře u Příbrami.
22
Kalvárie na Svaté Hoře u Příbrami s nachází na východní straně. Autor: Matěj Hueber (1692) na náklad Ferdinanda Maxmiliána Hrzána z Harasova, jehož erb je vytesán na sousoší.
23
Jihovýchodní pohled na poutní místo Svatá Hora u Příbrami.
24
Ulička s obchody na Svaté Hoře u Příbrami.
25
Kříž pátera Toufara, jedné z obětí komunistických procesů z roku 1950.
26
Svatá Hora u Příbrami. Slunce se opírá o kříž pátera Josefa Toufara, umučeného v roce 1950, po číhošťském zázraku, ke kterému došlo 11. prosince 1949 v malém kostele v Číhošti.
27
Jižní zelené prostranství pod Svatou Horou u Příbrami.
28
Kaplička nad Mariánskou studánkou na Svaté Hoře u Příbrami. Studánku původně vykopal v roce 1634 poustevník Jan Procházka z Nymburka a poté byla prohlubována a původní dřevěný příkrov byl nahrazen kapličkou.
29
Březnická brána na Svaté Hoře u Příbrami.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 07:41:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!