Terezín / Památná místa zemí koruny české

Terezín byl založen v roce 1780 jako malé pevnostní město. Název byl odvozen od jména matky zakladatele Josefa II. Marie Terezie. Pevnost má tvar osmiúhelníku a jeho posádku mělo tvořit až 11 000 mužů v době nasazení. Stejně jako u podobné pevnosti Josefov nedaleko Jaroměře, původní účel pevnosti v době války nebyl nikdy zcela využit.

Nechvalně známou dobou byla 2. světová válka, během které zde bylo zřízeno židovské ghetto. To bylo nacistickou propagandou do světa ukazováno jako vzor, kde je o Židy výborně postaráno. To byl však veliký klam, jak se ukázalo později. Děly se zde zvěrstva, která by předtím slušené lidi nenapadla ani v nejbujnější fantazii. Po železniční vlečce do stanice Bohušovice nad Ohří odtud odjížděly transporty do likvidačních koncentračních táborů na území dnešního Polska, zejména Osvětim, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Chelmno.

Pokud jde o ducha celého místa, je tu cítit velice silně stísněně koncentrované utrpení a na některých místech se tu mohou mnohým lidem až podlamovat kolena. Toto místo je z hlediska české historie natolik důležité, že by jej měl alespoň jednou za život navštívit každý člověk, žijící v naší krásné zemi.

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Budova krematoria ze zadní strany vypadá o mnoho lépe, než uvnitř, tam je zcela jiný svět, kde zatrne i dost otrlým povahám.
1
Židovský hřbitov se sedmiramenným svícnem, vpravo krematorium.
2
Bezpočet náhrobků na židovském hřbitově.
3
Památník v areálu židovského hřbitova.
4
Detail památníku v areálu židovského hřbitova.
5
Slunce za vysokým topolem u krematoria.
6
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – SSSR (Svaz sovětských socialistických republik, dnes již zaniklá světová mocnost).
7
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – RUMUNSKO.
8
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – ŘECKO.
9
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – RŮZNÉ NÁRODNOSTI.
10
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – RAKOUSKO.
11
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – POLSKO.
12
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – NĚMECKO.
13
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – NORSKO.
14
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – MAĎARSKO.
15
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – LUCEMBURSKO.
16
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – JUGOSLÁVIE.
17
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – ITÁLIE.
18
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – HOLANDSKO.
19
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – FRANCIE.
20
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – DÁNSKO.
21
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – BELGIE.
22
Symbolická připomínka na osudy příslušníků jednotlivých národů za terezínským krematoriem – ČESKOSLOVENSKO.
23
Jeden z mnoha židovským hrobů poblíž terezínského krematoria.
24
Pevnostní zavodněný příkop naproti kolumbáriu.
25
Rozpadající se železniční vlečka svým stavem ještě umocňuje stísněnou atmosféru celého místa, obzvláště pak těm, kterým se v představách vybaví vlaky, jaké tu jezdily v dobách nejhorších.
26
Kolumbárium, místo, kde byly skladovány zpopelněné ostatky mrtvých, aby pak i tyto byly vysypány do řeky Ohře.
27
Skromná vzpomínka na lidi zahynulé i přeživší v jedné z terezínských chodeb naproti kolumbáriu.
28
Sedmiramenný svícen jako židovský symbol připomíná, jakých obětí zde bylo nejvíce.
29
Pohřební kočár, zabavený z židovského majetku, zde sloužil k převážení mrtvých, tak i starých a nemocných a také nejrůznějších nákladů.
30
Davidova hvězda u smutného dlouhého seznamu jmen v jedné z terezínských chodeb naproti kolumbáriu.
31
Zavodněná kyneta uprostřed příkopu naproti kolumbáriu.
32
Dělo, umístěné v západní části pevnosti, v ulici Dukelských hrdinů, je postaveno na malém kamenném valu.
33
Ulice 28. října pohledem přes křižovatku s ulicí Dukelských hrdinů.
34
Pohled se zakloněnou hlavou na vysokou pevnostní zeď u pamětní desky Josefu II. v ulici Dukelských hrdinů.
35
Poterna nedaleko litoměřické brány.
36
Zavodněná kyneta uprostřed příkopu nedaleko litoměřické brány.
37
Altán ve Smetanových sadech.
38
Posádkový kostel Vzkříšení Páně v Terezíně, pohled od náměstí ČSA.
39
Fontána na Náměstí ČSA v Terezíně.
40
Průčelí posádkového kostela Vzkříšení Páně v Terezíně viděné s hlavou poněkud zakloněnou.
41
Magdeburská kasárna v Terezíně, zde se nachází Národní památník.
42
Mistr Jan Hus, socha v Terezíně.
43
Obloukový most přes příkop do Malé pevnosti Terezín.
44
Malá pevnost Terezín, pohled poternou ven.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 08:09:53 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!