Velehrad / Památná místa zemí koruny české

Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům Moravy. Podle tradice byl centrem někdejší mocné říše Velké Moravy. Ovšem historické doložení je jen málo spolehlivé.

Stojí zde klášter cisterciáků, dokončený po roce 1240. Je postaven v pozdně románském slohu. Jeho donátorem byl moravský markrabě Vladislav Jindřich. Klášter byl několikrát zpustošen a statut kláštera ztratil dekretem Josefa II. v roce 1784. Proto je správnější se o něm vyjadřovat jako o bývalém klášteře. Od té doby má statut farního kostela.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje byla od počátku součástí kláštera. K jejímu vysvěcení došlo na samém počátku výstavby v roce 1224 olomouckým biskupem Robertem jako kostela Nanebevzetí Panny Marie. Titul baziliky minor udělil až v roce 1735 slavnostním druhým svěcením papež Pius XI. V červnu 1985 udělil bazilice papež Jan Pavel II. Zlatou růži.

Velkou událostí se stala Národní pouť v roce 1985. Tehdy se státní orgány snažily seč mohly, silou i přesvědčováním, leč byl to pokus o plavání bez ploutví. Obstrukce lidé obcházeli a navzájem si pomáhali. Nakonec se sem dostalo více lidí, než si vládnoucí garnitura přála. Korunu všemu dal svým projevem tehdejší ministr kultury Klusák, který se pokusil označit Cyrila a Metoděje za první komunisty, o jejich svatosti mlčel a nejen, že se zesměšnil, ale také byl vypískán a akce přerostla ve velkou protirežimní demonstraci.

V současnosti se každoročně konají na Velehradě Dny lidí dobré vůle.

Zájezdy pro srdce. Hloubka, poznání, odpočinek + slevy, bonusy a dárky. poutní zájezdy Navštivte s námi nejkrásnější místa naší planety a nechte se vtáhnout do jejich hloubky!

Klášterní bazilika a klášter na Velehradě pohledem od rybníka. V pozadí je zřetelný hrad Buchlov a kopec, na kterém stojí kaple sv. Barbory.
1
Jak vidno podle dočasného plotu, v roce 2012 areál kláštera probíhá rekonstrukcí.
2
Lapidárium za hospodářskými staveními.
3
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje v době rekonstrukce v roce 2012.
4
Jihozápadní cíp areálu kláštera.
5
Lávka přes Salašku do kláštera na jeho jižní straně.
6
Bývalé hospodářské objekty velehradského kláštera na jeho jižní straně.
7
Zděný plot mezi velehradským klášterem a potokem Salaška už téměř pláče o rekonstrukci.
8
Vincentinum působí barevně sladěně a velice klidným dojmem.
9
Jihovýchodní cíp areálu kláštera.
10
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě pohledem od jihovýchodu.
11
Škola před bazilikou byla v roce 2012 obklopená staveništěm.
12
Průčelí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě.
13
Nádvoří mezi bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje a Stojanovým gymnáziem na Velehradě, kde se konají různá setkání, na která má hluboký smysl jít.
14
Kašna na nádvoří mezi bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje a Stojanovým gymnáziem na Velehradě.
15
Ikona nad vchodem do Stojanova gymnázia.
16
Nádvoří mezi bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje a Stojanovým gymnáziem na Velehradě v době rekonstrukce.
17
Zrcadlící se jižní věž baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje za mřížemi okna Stojanova gymnázia.
18
Vitráže a svaté sochy uvnitř baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě působí tak silně, že se to dá jen prožít, tady je každé zobrazení málo.
19
Domov seniorů v blízkosti baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě.
20
Oba jsou jak dvojčata a přesto jsou každý jiný! Reliéf pod soškou Jezulátka.
21
Soška Jezulátka v jižním sousedství baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě.
22
Cyklostezka z Velehradu směrem na Staré Město u Uherského Hradiště.
23
Kostelík Zjevení Páně zvaný
24
Slunce nad Velehradem za mraky ukryté.
25
Věže baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě pohledem mezi stromy od jihozápadu.
26
Takto můžeme vidět Velehrad, pokud přijdeme pěšky lesem a polnostmi od obce Chabaně.
27
Věže baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě se vynořují nad zelenajícím se křovím.
28
Klikatící se stezka od Velehradu směrem na Tupesy při ubývajícím Slunci.
29
Ranní jarní sluneční romance u silnice a cyklostezky od obce Tupesy směrem na Velehrad.
30
Detail jižní věže baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě proti prudkému jarnímu Slunci.
31
Okénko v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě.
32
Socha sv. Luitgardy na Velehradě.
33
Sousoší sv. Rozalie se sloupem P. Marie na Velehradě.
34
Detail Jezulátka na Velehradě.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 03.11.2018 07:24:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Památná místa Čech a Moravy - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Historická literatura
© foto 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!